Vejledning

Personlig vejledning

Bliv fortrolig med dig selv!

Gennem hele LTC-forløbet er hver enkelt elev tilknyttet en personlig vejleder. Det er en af LTC-lærerne, der er personlig vejleder.

Eleven og læreren mødes til vejledningssamtale ca. én gang om måneden. Vejledning handler om, at eleven får en sparringspartner og mentor. Samtalerne kommer primært til at handle om elevens liv, herunder relationen til Gud, med-LTC’ere, andre nære relationer, opgaver på LTC m.m.

Op til hver vejledning beder vi eleven udfylde et papir med spørgsmål. Eleven bestemmer selv, om vejlederen må se de skriftlige svar. Spørgsmålsarket er altså en hjælp til elevens egen refleksion.

Eleven kan tale med sin vejleder om alt, hvad han/hun har lyst til og brug for at snakke om. Eleven bestemmer helt selv, hvad vejlederen må lukkes ind i. Eleven og vejlederen finder i fællesskab ud af, hvad der skal komme ud af vejledningsforløbet, og hvordan rammen for vejledningssamtalerne skal være.

I vejledningen vil eleven blive udfordret til at arbejde med sig selv, sin tros- og livshistorie, sine nådegaver og tjenesteudrustning – alt sammen i relation til LTC-opholdet.

 

‘Individuel vejledning var et rum, hvor jeg kunne tømme hovedet, få svar på spørgsmål og modtage bibelsk gode råd til at håndtere de komplekse situationer jeg nogle gange sad i. Det blev en kæmpe gave, da jeg fandt frem til hvad individuel vejledning kunne.’

 

Simon Nymann Eriksen, LTC-holdet 17/18