Teamperiode

Hvad er teamperioder?

På LTC er en vigtig del af året arbejdet i teamperioder. Der er teamperioder på både Basis og Overbygning.

Omfang: På Basis 4 uger i Danmark og 2 uger i udlandet. På Overbygning 3 uger i Danmark, 1½ uge i udlandet.

På Basis: Formålet med teamperioderne er at komme ud i KFS i grupperne og på skolerne for at evangelisere og opmuntre, støtte og udruste KFS’erne og deres grupper til at være kristne på deres studiested. Teamperioderne er en meget vigtig del af LTC og samtidig også noget af det unikke ved et LTC-ophold, fordi eleven her kan få lov til at afprøve teori og evner i praksis. Der vil blive mange muligheder for at afprøve forskellige aktiviteter og former for evangelisation i disse teamperioder.

Teamperioderne foregår på Basis i faste teams, der er tilknyttet et af KFS’s områder. Planlægning af perioderne vil foregå i samråd med LTC-lærerne og den pågældende KFS-sekretær. Under teamperioderne vil de forskellige teams blive ledt af KFS-sekretæren for deres region. I teamperioderne bliver de tre teams indlogeret hos værtsfamilier. Teamperioderne ligger spredt hen over basisforløbet: to forskellige uger i Danmark i september måned, hvor man får en fornemmelse af hvad det handler om, to uger i november måned og to uger på rejse til udlandet.

Aktiviteter på teamperioder: På teamperioderne har teamet gang i mange ting. De tager ud på forskellige gymnasier, sætter en KFS-stand op og snakker med gymnasieelever om tro og livssyn. De deltager i religionstimer med et oplæg om deres egen tro efterfulgt af spørgsmålstid med klassen. Og de besøger KFS’ere overalt i Danmark, som de støtter og inspirerer i deres gymnasie- og KFS-liv.

På Overbygning: Teamperioderne på Overbygningen er fordelt på en og en halv uge i udlandet to og tre uger Danmark. I de små to uger i udlandet vil LTC’erne være en del af det internationale studenterarbejde, som KFS er en del af. LTC’erne kommer ud for at evangelisere, støtte og opmuntre til evangelisation på studiesteder rundt omkring i verden.

Formålet med de tre uger i Danmark er primært at deltage i KFS-arbejdet som under basisforløbet, men med større ansvar i disse uger.

På udlandsturene møder vi studerende i andre kulturer og miljøer og bliver selv fyldt på gennem undervisning.

 

‘På teamperioderne blev jeg både udfordret og opmuntret både på min egen tro, min frimodighed, i teamsamarbejdet og i bøn. Samtidig var det vildt fedt at tage undervisningen direkte med ud i praksis og prøve det af og komme hjem med en masse praktiske erfaringer.’

Johanna Mortensen, LTC-holdet 17/18