Kend Jesus og gør Jesus kendt – sammen med andre

Vil du gerne...

• øve dig i at tale med andre om Jesus?

• lære Jesus bedre at kende?

• med på opdagelse i troen, livet og verden?

For første gang i LTC’s historie åbner vi nu for optag i januar måned til et 5-måneders ophold. Det bliver et ophold, hvor vi skaber en helt særlig ramme for, at du kan vokse i at kende Jesus og gøre Jesus kendt sammen med andre.

Det bliver du en del af i foråret 2024 på LTC:

Vi vil gerne vil invitere dig med ud på en rejse, hvor vi sammen undersøger den virkelighed, Gud inviterer os ind i, arbejder med at sætte ord på troen og øver os i at tale med mennesker, som ikke nødvendigvis selv vil sige, de har en tro. En rejse, hvor vi drømmer om at gøre Jesus kendt.

Opholdet er delt op i tre forskellige elementer:

Undervisning og fordybelse på skolen i et unikt fællesskab

LTC er en lille bibelskole med plads til 16 elever, og det sætter vi stor pris på. Sammen skaber vi rammerne for, at du i et sjovt, hyggeligt og trygt fællesskab kan vokse i at kende Jesus og gøre Jesus kendt.

Det gør vi bl.a. i undervisningen, hvor vi sammen går på opdagelse i, hvem Gud er, troens grundlæggende elementer, og hvad det vil sige at være i en relation til Jesus.

Her arbejder vi også med at sætte ord på vores tro i et sprog og en ramme, der er forståelig for gymnasieelever i den virkelighed, de er i. Vi undersøger vores kultur, vores samtid, og øver os i, hvordan vi kan fortælle om Jesus, så det er relevant og smukt for mennesker.

Sammen med undervisningen skaber det lille fællesskab og hverdagen på LTC også rum og tid til, at du både selv, i fællesskab med de andre elever og i mentorsamtaler med en lærer kan fordybe dig i din tro, din livshistorie og blive klogere på, hvem du selv er, hvem Gud er og på livet i følgeskab med Jesus.

Outreach i Danmark

En helt unik del af LTC og foråret 2024 er, at vi tager ud på gymnasier i Danmark for at dele vores tro og være i dialog med andre livsanskuelser. En dialog, hvor vi også får udfordret og nuanceret vores egne ståsteder undervejs.

Her får du mulighed for – i fællesskab med både KFS-ansatte og de andre LTC'ere – at arbejde med på Guds og KFS' mission: At danske gymnasieelever hører om Jesus og lærer ham at kende. Gymnasieelever, som måske aldrig har forholdt sig til Jesus før eller mødt en jævnaldrende kristen.

Det kræver hverken, at du er en superkristen eller finder det naturligt at tale om tro med dine gymnasiekammerater. I undervisningen, i fordybelsen og i samtalen med de andre LTC'ere øver du dig på at sætte ord på din egen tro. I bliver klædt på til at møde den danske gymnasieverden og er afsted i teams, så I kan opmuntre, støtte hinanden.

Alt det her gør vi i vished om, at Jesus har al magt, og at han selv har lovet at gå med og lede os.

Outreach i Europa og Montenegro

Som noget af det helt særlige i foråret 24 tager vi på en tre-ugers togrejse ned gennem Europa til Montenegro.

Her får du mulighed for at opleve kristent studenterarbejde i andre europæiske lande til inspiration og opbyggelse.

Vi skal også møde EUS, det montenegrinske KFS. Det er et virkelig inspirerende studenterarbejde, der arbejder under helt andre forhold og på andre måder, end vi er vant til i Danmark. Her skal vi være sammen med montenegrinske studerende, opleve og lære af deres kultur og være med til at gøre Jesus kendt blandt studerende i Montenegro.