Visionen

Lederskab på tre niveauer

Livet på LTC handler om et liv i efterfølgelse og discipelskab. Vi vil i vores hverdagsliv og undervisning på LTC leve i det kald, som Jesus giver os om at følge efter ham og leve livet sammen med ham.

Det betyder konkret, at vi i teori og praksis har tre fokusområder, som vi arbejder med discipelskab, lederskab og evangelisation ud fra:

At blive ledt af Jesus Kristus
Vi ønsker, at du som LTC-elev bliver rodfæstet i din Kristus-identitet. At du vokser i troen på Gud og bliver klogere på dig selv og livet i følgeskabet med Jesus.

At lede sig selv og andre
Vi ønsker, at der på LTC skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. På LTC skal der være tid til modning – menneskeligt og åndeligt. LTC er også et eksperimentarium, hvor fællesskabet er afhængigt af dine idéer, din kreativitet, humor og det, som du har at bidrage med.

At lede mennesker til Jesus Kristus
Vi ønsker, at du som LTC’er og KFS’er får lov til at opleve glæden og vigtigheden af at være medarbejder i KFS’ vigtige arbejde – nationalt og internationalt. Vi ønsker, at du bliver udrustet til at tjene ud fra netop din livshistorie og de evner og nådegaver, som du har.