Hverdag

Hverdagen på LTC

Hverdagslivet på LTC har karakter af et kollektiv. Det betyder, at vi hjælper hinanden med alle de praktiske opgaver, som skal varetages.

På LTC er det eleverne, som sørger for rengøring af huset og madlavning, praktisk hus- og havearbejde osv.

Hverdagsfællesskabet på LTC har høj værdi for os. Det betyder, at vi bruger megen tid med hinanden. Men der er også tid og plads til, at man kan trække sig tilbage og være sig selv.

En LTC-uge er normalt på fem dage, og som elev har du fri i de fleste weekender. LTC’erne disponerer selv over deres fritid. Lærere og LTC-ansatte er normalt ikke til stede på skolen, når dagens program er ovre. Men nogle gange vil vi tilbyde nogle aktiviteter og aftenarrangementer af forskellig karakter (f.eks. udflugter, hyggeture, ekstra undervisningstilbud m.v.)

 

‘Hverdagen på LTC er en blanding af spændende undervisning, selvstudie, huslige pligter og dybe samtaler. Jeg oplevede en god vekslen mellem at blive fyldt på og dele ud.’

Peter Stidsen, LTC-holdet 16/17