Et LTC-ophold

Livet på LTC

Livet på LTC sker i den dynamiske vekselvirkning mellem teori og praksis.

Det helt særlige ved LTC sammenlignet med andre bibelskoler og højskoler er, at vi ikke kun har undervisning her på skolen, plus nogle udflugter. Vi anvender teorien i praksis.

Som beskrevet andre steder her på siden, sender vi vores elever ud på gymnasier for at bruge undervisningen og udrustningen fra LTC. Derefter kommer eleverne tilbage igen, og vi samler op på erfaringerne og bygger ny læring ovenpå, inden eleverne igen sendes af sted.

Denne vekselvirkning mellem at være ‘hjemme’ og ‘ude’ skaber en fantastisk modningsproces, både menneskeligt og åndeligt.

Under dette menupunkt kan du undersøge forskellige sider af dette særlige koncept.