Historien

Historien bag LTC

Den 25. august 1990 bød Jens Ole Christensen, som den første forstander på KFS’ Ledertræningscenter (LTC), velkommen til den officielle indvielse. Siden da har Steen Søvndal været forstander fra 1999 – 2006. Efter ham overtog Nicolai Skjøtt posten, og nu sidder Jakob Skovgård Højlund på forstanderposten (siden 2013).

Det første hold LTC’ere var flyttet ind i det tidligere plejehjem i Ødsted allerede 1. august. Der var 14 elever på det første hold. Forud for åbningen gik flere års forberedelser, pengeindsamling og diskussioner om, hvad LTC egentlig skulle være for en skole. Man konkluderede følgende:

“LTC skal sætte fokus på at gøre Bibelens Jesus kendt, elsket og æret på gymnasier, handels- og EFG-skoler. Midlet er at sende evangelisationsteams ud på disse skoler. LTC skal være stedet, hvor man til stadighed på bibelsk grund udvikler nye redskaber til at række dagens unge det evigt aktuelle evangelium. LTC skal være et sted præget af bøn og et varmt både åndeligt og menneskeligt fællesskab.”

Der særegne ved LTC er de evangeliserende teams, som skal understøtte KFS-sekretærernes arbejde. I årenes løb har rigtig mange LTC’ere fortalt evangeliet til rigtig mange studerende. En udregning i KFS’ jubilæumsbog (2006) får det facit, at 4920 elever har mødt evangeliet for hvert LTC-hold. I gennemsnit.

Undervisning og træning går på LTC op i en højere enhed. Dette har været udfordrende og udviklende for eleverne. Mange LTC’ere er efterfølgende gået ind i vigtige tjenester i KFS, og adskillige står i dag som lokale ledere af forskelligt kristent arbejde.

I skoleåret 06/07 var der ingen elever på LTC. Dette år brugte medarbejderne til at tænke hele LTC-konceptet grundigt igennem. Resultatet er blandt andet det to-delte forløb i Basis og Overbygning, som du kan læse om andetssted her på siden. Siden 06/07 har LTC været i fuld gang og vi arbejder stadig på at udvikle stedet, så vi vedbliver med at være i kontakt med de studerende om at kende Jesus og gøre Jesus kendt.

Som et nyt tiltag for at styrke udrustningen til kristent lederskab indførte vi i skoleåret 14/15 et Tjenesteforløb på Overbygningen. Tjenesteforløbet går ud på, at hver enkelt elev fordyber sig teoretisk og praktisk indenfor et område af det kirkelige arbejde. Det kan være alt lige fra forkyndelse til forbøn til lovsang og meget andet. På den måde styrker vi den enkelte elevs udrustning til lederskab indenfor et særlig felt.

Indenfor de seneste få år har vi oplevet et stigende behov blandt unge kristne for vejledning i den  åndelige erfaringsdimension. Vi har derfor i 17/18 indført et forløb, vi kalder Spiritualitet og Gudserfaring. Her lader vi Bibelen lede os gennem de åndelige erfaringer, samtidig med at vi lader erfaringerne leve stærkt i deres fulde mangfoldighed.